Veer-Krachtige Ouders

Aandacht voor elkaar. Voor het kind.
Veer-Krachtige Ouders vertaalt de nieuwste inzichten, binnen de (complexe) geboortezorg, naar jouw dagelijkse praktijk.
Voor elkaar. Voor het kind.

Experts

Wij hebben een professionele achtergrond binnen de hulpverlening en zijn ervaringsdeskundigen met een complex geboorteverhaal

Voor (zorg)professionals

Professionals binnen het medisch en sociaal domein krijgen inzichten vanuit het ouderperspectief

Scholing

Speciaal voor (zorg)professionals hebben wij een online academy opgericht

Zorgprofessional

In het medisch of sociaal domein

Jij bent iemand die zich har’t’ maakt voor ouders en hun kindje(s) die te maken hebben gehad met een complex geboorteverhaal, zoals een vroeggeboorte. Jij bent zó waardevol voor het hele gezin.
Toch weet je niet altijd wat ouders nodig hebben of snap je bepaalde keuzes of gedragingen niet of heb je simpelweg te maken met tijdsdruk
Wil je weten wat er echt door ouders heen gaat?

Herken je dit?

Complex geboorteverhaal

Je begeleidt een kindje (of meerdere kinderen) van ouders die te maken hebben gehad met een complex geboorteverhaal

Verschillen

Je ziet dat er veel verschil is in de communicatie naar ouders toe en dat ouders dit lastig vinden?

Gewenste reactie

Je doet je best, maar krijgt niet altijd de gewenste reactie van ouders.

Empoweren

Je wil ouders empoweren, maar weet niet altijd hoe?

Neem actie

Jij hebt zo’n belangrijke en mooie rol als (zorg)professional. Je bent bevoorrecht om in zo’n intiem deel van iemands leven te mogen deelnemen en ouders zijn bevoorrecht dat jij er bent! Ouders hebben jullie nodig, zijn afhankelijk van jullie zorg, jullie expertise. Om goed te kunnen aansluiten, moet je elkaars taal spreken en daar komt jullie taak, want ouders kunnen hier (onbewust) niet altijd in investeren, zij bevinden zich (vaak) in de meest kwetsbaarste periode van hun leven. Namelijk het (prille) ouderschap. Zij kunnen in bepaalde situaties niet helder nadenken, niet professioneel reageren. Het gaat namelijk over “hun kind”, “hun ouderschap”

Jij kan ervoor zorgen dat ouders zich echt gezien en gehoord voelen, waardoor zij beter voor hun kind(jes) kunnen zorgen. Daarnaast zorgt het ervoor dat zij, ondanks de pijn van hun complex geboorteverhaal, positief terugkijken op de periode waarin jij ze ondersteund hebt.

De eerste 1000 dagen van een ouder zijn ‘cruciaal’ voor de ontwikkeling van een kind”. 

Wist je dat we hier ook een e-learning voor ontwikkeld hebben?

Wat wij doen

Maak hieronder een keuze uit onze diensten. Klik op de knop voor meer informatie en om vrijblijvend contact op te nemen.

Workshops/ gastlessen

We geven zorgprofessionals inzichten vanuit Ouderperspectief over de impact van een complex geboorteverhaal, zoals een vroeggeboorte. De reis die ouders afleggen vanaf de zwangerschap tot aan thuis en hoe dan verder. Hierdoor kun je je als professional nog beter inleven en aansluiten bij de behoeften en wensen van ouders en de vernieuwing die er gaande is binnen de zorg van de allerkleinsten. Zo verzorgen wij jaarlijks twee gastlessen voor de ToP- opleiding https://www.top-eop.nl/ "De cursisten gaven aan dat ze de lessen als heel waardevol en inspirerend hebben ervaren. Het in gesprek gaan met Esther en Lindy, heeft hen nieuwe inzichten gegeven die zeker zullen helpen bij het uitvoeren van het ToP programma straks. We zijn dan ook blij dat we voor de komende opleiding weer kunnen rekenen op de gastlessen van Veer-Krachtige Ouders." Stafadviseur EOP-nl Marjolein van Velsen.

Maatwerktrajecten op projectbasis

Wij kunnen door onze professionele achtergrond binnen de hulpverlening en onze ervaring als ouder verschil uitmaken op de werkvloer. We leveren maatwerktrajecten op projectbasis voor ziekenhuizen/ organisaties. Door ouders laagdrempelig te begeleiden, te signaleren en de professionals nog meer bewustzijn te geven vanuit ouderperspectief. Door deze samenwerking kunnen we verschil maken voor ouders. De professionals ontlasten en samen de veranderingen binnen de zorg faciliteren. Wanneer ouders zich gezien en gehoord voelen, kunnen zij de traumatische gebeurtenissen beter aan. Kunnen we waar mogelijk PTSS verminderen -en of eerder signaleren en dus verschil maken voor de eerste 1000 dagen van het kind en het hele gezin. Samen zijn we Veer-Krachtig. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button om te zien wat we voor jullie kunnen betekenen.

Geaccrediteerde e-learning Ouderperspectief

Hoe zou het zijn als je: Je ouders beter kunt begrijpen. Je bewust bent van hun proces. Als je de ouders hier nog beter bij kunt begeleiden. Je positief bij kunt dragen aan het fundament van ouderschap. Je ouders kunt bekrachtigen in hun rol als ouders, zodat ze gezien en gehoord worden. Jij kan zorgen dat ouders hun kindje met zelfvertrouwen kunnen opvoeden. Dat kan! We nemen je mee in de reis die ouders afleggen. Vanaf de zwangerschap, naar de periode in het ziekenhuis, naar thuis en hoe verder. We doen dit door onze eigen verhalen te delen en die van andere ouders en dit te koppelen aan theorieën en ontwikkelingen binnen de (neonatale)geboortezorg. "Ik ben super blij met de training. Het is een super goede aanvulling en helpt om een betere zorgprofessional te worden. Echt zo fijn hoe duidelijk en practisch jullie info is. Ik zou willen dat al mijn collega's deze training zouden volgen!! Ga zo door!" Antoinette van Würslin (kinder- /hc neonatologie verpleegkundige voor het MKC bij Ikazia Voor meer reviews, bekijk de website.

Gastspreker

Als (gast)spreker, nemen wij deelnemers mee in de reis die ouders afleggen. Wat gaat er door ouders heen, hoe sluit je nog beter aan bij de behoeften en wensen van ouders. Hoe versterk je hun (zelf)vertrouwen en veerkracht, zodat zij de reis die ze meemaken rondom een complex geboorteverhaal beter kunnen dragen en daardoor vanuit vertrouwen hun kind kunnen opvoeden. We koppelen dit aan theorieën, de praktijk en de nieuwste ontwikkelingen binnen de neonatale zorg.

Wat professionals over ons zeggen:

“ Lindy en Esther hebben voor onze opleiding, waarin we kinderfysiotherapeuten opleiden voor het TOP programma, twee gastlessen verzocht in het afgelopen jaar. In hun lessen gingen ze in op de ervaringen van ouders van vroeggeboren kinderen, aan de hand van hun eigen ervaringen en in gesprek met de cursisten van de opleiding. Welke ervaringen hebben ouders in de ziekenhuisperiode en ook in de periode na thuiskomst met hun vroeggeboren kind(eren)? De cursisten gaven aan dat ze deze lessen als heel waardevol en inspirerend hebben ervaren. Het in gesprek gaan met Esther en Lindy heeft hen nieuwe inzichten gegeven, die zeker zullen helpen bij het uitvoeren van het TOP programma straks. We zijn dan ook blij dat we voor de komende opleiding weer kunnen rekenen op de gastlessen van Veerkrachtige ouders.”

Marjolein van Velsen Kerndocent EOP-nl

“Je krijgt vanuit een persoonlijk verhaal een beeld van hoe ouders een medisch complexe zwangerschap, geboorte en kraambed ervaren. Het opent ogen en laat, respectvol naar de zorgverlener, zien hoe je deze ouders als zorgverlener nog beter kunt ondersteunen. Het is mooi ondersteund met artikelen, mening van experts en daagt je ook uit om kritisch naar jezelf te kijken. Een mooie aanvulling voor veel zorgverleners in de geboortezorg”

Marije Droogendijk klinisch verloskundige

Ik heb deze e-learning met veel plezier gevolgd. Jullie geboorteverhalen maakte veel indruk op mij. Natuurlijk weet je als zorgprofessional dat het een heftige tijd is voor ouders, de angst, de onzekerheid komt het wel allemaal goed? De modules sluiten mooi op elkaar aan, de opdrachten geven je stof tot nadenken, wat kun je nog meer voor ouders betekenen? Dat jullie ons meenemen in jullie belevingswereld is van onschatbare waarde.

Jessica Steijn Highcare neonatologie verpleegkundige Verpleegkundig babyconsulent www.stapjesnaargeluk.nl

een ontzettend fijne, goed toegankelijke en leesbare e-learning met veel tips interviews, wetenschappelijke onderbouwing en ervaringen van ouders. Ik werk als obstetrie verpleegkundige op een geboorte centrum, ik kan de opgedane kennis goed toepassen in mijn dagelijkse werk.

Elly Broens- van Eijk Obstetrie verpleegkundige

Leerzame modules. Geschikt voor ee ieder die werkzaam is met kinderen, zwangeren, ouder(s). Aanrader ook door zelfreflectie, de opdrachten, beeldmateriaal, ervaringen ouders, verwijzingen. De 1ste 1000 dagen van een kindje zijn heel belangrijk en dat komt heel goed naar voren in de modules. Met name wat wij als professionele zorgverleners voor ouder en kind nog meer kunnen betekenen dan dat wij nu al doen. Het zijn de kleine dingen.......

Leontien Mineur kinderverpleegkundige, babyconsulent, kindercoach en medisch pedagogisch medewerker.

Blij was ik met de mogelijkheid om als Kinderverpleegkundige en Verpleegkundig Babyconsulent deel te nemen aan de pilot e-learning “Ouderperspectief voor zorgprofessionals” van Veer-krachtige Ouders. Drie waardevolle modules over de periode van zwangerschap, de onverwachte periode in het ziekenhuis en het begin van thuiskomen na ziekenhuisopname. Hoe gaan ouders dan verder met een nieuwe rugzak vol bagage die ze bewust en onbewust meenemen in de rest van hun leven als gezin én als individu, als moeder, als vader en als baby. Deze e-learning leert ons als zorgprofessionals, naast eigen ervaringen, nóg meer over de beleving van ouders van (zieke) pasgeborenen en de psychische gevolgen van een moeilijke zwangerschap/geboorte/ziekenhuisopname. Het maakt ons bewust van ons gedrag als zorgverlener op de werkvloer. We krijgen handvatten om op een bewuste manier te communiceren. Ouders als zorgpartners te zien, naar ze te luisteren en de regie geven over hun kind. Broertjes en zusjes krijgen hier welverdiend een apart hoofdstuk, worden actief betrokken bij het (nieuwe) gezin. Naast veel praktijkvoorbeelden wordt verwezen naar interessante websites, filmpjes en artikelen, netwerkorganisaties en adressen voor lotgenotencontact. Er is duidelijk aandacht voor de lay-out: rustig en prettig leesbaar. De bijdrage van Manu Keirse over (levend) verlies en rouw maakt de cirkel rond. Wat mij betreft een PLUIM voor de inhoud van deze scholing! Een must voor elke geboortezorgprofessional!

Elena Atsma kinderverpleegkundige en verpleegkundig babyconsulent

"Al in het eerste filmpje van jullie ervaringsverhalen bekroop me het gevoel van jullie angst, geen roze wolk zwangerschap en hoe belangrijk het in de zwangerschap al is om voorlichting te krijgen. Maar ook hoe belangrijk het dan al is om naar ouders te luisteren. Ik vond het erg interessant en leerzaam om jullie ervaring te mogen horen. Deze e-learning geeft je als zorgprofessional meer inzicht in de gedachten en belevingswereld van ouders. Daarnaast blijven mijn radartjes draaien, ik ben me op mijn werkdagen na de e-learning bewuster van wat ik tegen ouders zeg en heb mijn vragen al beetje bij beetje aan kunnen passen. Alles volgde elkaar in logische volgorde op en ik denk dat alle onderdelen daarom waardevol zijn. De verwijzingen en informatie die jullie erin verwerkt hebben is een goede verrijking en geeft ook goede diepgang. Bij ons op de afdeling zijn we gelukkig al erg ver met het betrekken van ouders in de zorg voor hun kindje(s). Maar ik denk dat we altijd nog kunnen leren over de communicatie met ouders. Wat is het dan mooi om dit vanuit ervaringsdeskundigen aangeleerd te krijgen! Ik zou de e-learning zeker aanraden. Ik denk dat het erg leerzaam is voor afdelingen!”

Karen de Reuver-Saes Kinderverpleegkundige neonatologie bij Jeroen Bosch Ziekenhuis

Ik ben super blij met de training. Het is een super goede aanvulling en helpt een betere zorg professional te worden. Echt zo fijn hoe duidelijk en praktisch jullie info is. Ik zou willen dat al mijn collega's deze training zouden volgen!! Ga zo door

Antoinette Würslin Kinder-/hc neonatologie verpleegkundige voor het mkc bij Ikazia

Heel belangrijk en waardevol om jullie perspectief (als ervaringsdeskundigen) te horen! Bedankt voor jullie openheid tijdens de gastles. (Erasmus MC Academie)

Lotte Derks Kinderverpleegkundige-Rivas Zorggroep

Zo bijzonder Ilona dat jij gisteravond als gastspreker bij de VVE avond was... Ik moeder van 2 prematuur geboren kindjes waarvan ons dochtertje naar 3 weken knokken overleden is en ons zoontje nu een jaar is. Ik luisterde naar je woorden en kon alleen maar denken jaa het is zo waar wat je zegt. Het mooiste van de avond vond ik dat mijn baas die ook de bijeenkomst bijwoonde na afloop belde en vroeg... Joyce krijg jij vanuit je werk genoeg ruimte om alles te verwerken?🥰

deelneemster VVE bijeenkomst gemeente Ooststellingwerf

"Lindy en Ilona hebben tijdens de Week van de Ouder van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) een mooie bijeenkomst verzorgd met als titel: De 1e 1000 dagen van een ouder zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens deze bijeenkomst namen zij ons mee in hun eigen verhaal. En deelden zij hoe zij hun ervaringsdeskundigheid en professionele achtergrond inzetten om van betekenis te zijn binnen de integrale (complexe) geboortezorgketen. Zij gaven ons inzichten vanuit het ouderperspectief, zodat je als professional van daar uit aan kunt sluiten bij de (zorg)behoeften en wensen van ouders." Nynke Steenbergen, adviseur NCJ

Nynke Steenbergen Adviseur Nederlands centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Deze e-learning is een echte eye opener met pakkende verhalen recht uit het hart. Maar ook met waardevolle tips en verduidelijking door het interview met Manu Keirse. Ik neem zeker tips en punten mee in mijn werk als High Care Neonatologieverpleegkundige en als verpleegkundige babyconsulente. Veel van de ouders met een complex geboorteverhaal zien we op onze afdeling maar daarna komen we elkaar ook thuis nog tegen als er onrust, huilen, voedingsproblemen en slecht slapen ontstaat en ouders hulp inschakelen.

Bianca Janssen High Care Neonatologieverpleegkundige en verpleegkundige babyconsulent

Zou je de e-learning aan anderen adviseren? "Jazeker voor iedere zorgprofessional die met ouder en kind werken na vroeggeboorte is het een eye opener"

Jessica Hol-Knoop kinderverpleegkundige en babyconsulent

Ik vond de e-learning inspirerend en boeiend. Het bleef me prikkelen om verder te gaan met het vervolgen van de modules. Het beeldend materiaal was ondersteunend aan de inhoud.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Agenda

November 2021

7
Prematuur

Workshop

DSC01164-min
Ouderschap

Masterclass

Ook de juiste zorg verlenen aan ouders?

Meld je dan direct aan voor onze modules

5x Gratis tips van ouders voor (zorg) professionals

Wil jij ook de gratis tips ontvangen, en een unieke kans krijgen om een inzicht te krijgen in onze e-learning? Vul hieronder uw gegevens in en ontvang deze gratis!
Naam