Door wie worden wij ondersteund?

Veer-Krachtige Ouders vertaalt de nieuwste inzichten naar jouw dagelijkse praktijk.
Voor elkaar. Voor het kind.

Lindy (rechts) en Ilona (midden) vormen samen Veer-Krachtige Ouders waar ze inmiddels fulltime hun passie en liefde instoppen. Esther (links) is onze intern adviseur vanaf het eerste uur.

Ze worden daarbij ondersteund door een aantal externe adviseurs die hen regelmatig vanuit een helicopterview voorzien van advies, feedback en stellen vragen achter de vraag! 

Hieronder stellen onze externe adviseurs zich graag aan u voor. 

Externe adviseur

Mijn naam is Jolieke Mendrik, en ben actief bij Veer-Krachtige Ouders als extern adviseur voor bedrijfskundige vraagstukken. 

Veer-Krachtige Ouders staat voor het optimaliseren van een goede start voor ouders van kinderen met een complex geboorteverhaal. Dit is een prachtig doel waar ik me nauw bij betrokken voel. In eerste instantie omdat ik hier zelf ervaring mee heb -als moeder van een te vroeg geboren dochter- en eraan mee wil werken om deze ervaring voor andere ouders (nog) beter te maken. In tweede instantie omdat ik het leuk vind om samen te werken met zorgprofessionals. In dit geval een breed scala aan intramurale en extramurale professionals die zich hard maken voor goede zorg voor, tijdens en na de geboorte. 

Zelf heb ik 15 jaar geleden de switch gemaakt van diëtist naar bedrijfskundige, en heb altijd de verbinding met de gezondheidszorg gehouden. In de diverse marketing, sales, communicatie en medische functies binnen het bedrijfsleven en via mijn bedrijf Mendrik Consultancy & Project management, heb ik uitgebreid samengewerkt met diverse zorgprofessionals binnen verschillende ziektegebieden.

Ik vind het een voorrecht om op deze manier betrokken te zijn bij Veer-Krachtige Ouders en samen toe te werken naar een maximale impact van dit bedrijf op de zorg voor ouders van kinderen met een complex geboorteverhaal.

Groeten,

Jolieke

 Bob de Raadt.

Ik ben vader van twee dochters en opa van twee kleinzoons. Mijn dochters (een tweeling) zijn in het ziekenhuis geboren en ik weet nog heel goed – als de dag van gisteren – dat mijn jongste dochter naar de couveuseafdeling moest, om medische redenen. Wat vond ik dat spannend, wat gaf mij dat een onrust en wat was ik bang! Ik heb de lange gang in het ziekenhuis naar de couveuseafdeling huilend van spanning afgelegd. Wat zou ik te horen krijgen? Hoe zou het met haar gaan? Een en al machteloosheid, onzekerheid en angst. Ik werd op de afdeling goed opgevangen door de verpleegkundige en uiteindelijk kon mijn dochter gezond en wel mee naar huis. Die ervaring ben ik nooit meer vergeten.  

Ik ben sinds juni 2022 met pensioen, nadat ik ruim 22 jaar bij de Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis heb gewerkt als medisch maatschappelijk werker, methodisch ouderbegeleider en contextueel hulpverlener. Daarnaast ben ik nog steeds gastdocent bij de Erasmus MC Academie (voor het vakgebied Sociale Verloskunde & Neonatologie en over het thema ‘Rouw & Verlies’).  

In de sociale verloskunde & neonatologie (geboortezorg) ben ik mij, naast de reguliere begeleiding van ouders (van zwangere vrouwen in kwetsbare situaties; van biologische vaders, tijdens hectisch ouderschap) gaan specialiseren in de begeleiding van vaders. Dat aandachtsveld betrof de ontwikkeling van hun vaderrol, in het vormen van hun vaderbeeld, in het ontwikkelen van betrokken en toegewijd vaderschap, het versterken van gezamenlijk ouderschap, de invloed van hun leefstijl als (aanstaande) vaders en de betekenis van vaderschap in de eerste 1000 dagen e.d.

 Om een klankbord te zijn voor vaders, een richtingwijzer in een nieuwe fase in hun leven.  

Vaderschap is nog vaak een onderbelicht fenomeen in de geboortezorg. Het is belangrijk om daar verandering in te brengen, zodat beide ouders in hun ouderschap een goede balans en een gezond evenwicht vinden tussen de rol van de moeder en de rol van de vader. Dat is niet vanzelfsprekend.                                                                                                                                       

Fijn dat Veer-Krachtige Ouders een handreiking biedt om dit vaderperspectief te belichten en mee te nemen in hun missie.                                                                                                                       

Daarin wil ik graag een adviserende rol vervullen.

Bob de Raadt, www.bobderaadt.nl/vaderschap.php; email: bobderaadt@live.nl

Samenwerkingen met experts

Manu Keirse

Prof. dr. em. Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en de autoriteit in België en Nederland als het om verdriet, verlies en de laatste levensfase gaat. Zijn boeken zijn stuk voor stuk bestsellers en werden in vele talen vertaald.

In onze e-learning Ouderperspectief zit een diepte interview verweven door de gehele e-learning heen met filmpjes, tips en quotes.

Ouderschap begint niet met de zwangerschap of de geboorte maar met de intensiteit naar het verlangen van een kind.” Manu Keirse

Personal & business mentor

Marloes Middel

Mijn naam is Marloes Middel en ik ben als persoonlijk & bedrijfscoach betrokken bij Veerkrachtige Ouders. 

Ik snap wat de uitdagingen zijn die komen kijken bij het ondernemerschap. Met name binnen de zorgsector, waar innovatie prachtig is, maar die juist vele uitdagingen kent. Ik weet wat het betekent om te jongleren in verantwoordelijkheden als mens en als ondernemer. Dit kan overweldigend zijn. Ik help Lindy en Ilona om te laten zien dat het mogelijk is om vanuit hun visie en missie succes te combineren en een leven te leiden wat hen zingeving biedt op zowel persoonlijk als professioneel gebied.

Mijn aanpak is gebaseerd op empathie, begrip en het creëren van een ondersteunende omgeving waarin ik laat zien wat er mogelijk is. Hierbij maak ik gebruik van mijn eigen ontwikkelde coach-model. 

Dit doe ik vanuit mijn jarenlange ervaring als orthopedagoog en als ondernemer in de zorg. Ik luister naar de verhalen, uitdagingen, de doelen en ik werk samen met Lindy en Ilona aan het ontwikkelen van strategieën en vaardigheden om Veerkrachtige Ouders krachtig te positioneren als bedrijf binnen de zorg.

Ik werk aan het vergroten van veerkracht, het versterken van leiderschap en het creëren van een gezonde balans tussen werk en privé. Het gaat nooit alleen om zakelijk succes. Ik geloof een holistische benadering en ik motiveer Lindy en Ilona ook tot een gezonde mindset, het omgaan met stress en het creëren van een positieve levensstijl die helpend is op alle aspecten van het leven.