Veer-Krachtige Ouders

De eerste 1000 dagen van een ouder zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind

Ervaringsdeskundige

Wij zijn ervaringsdeskundigen met een complex geboorteverhaal

Voor (zorg)professionals

Professionals binnen het medisch en sociaal domein krijgen inzichten vanuit het ouderperspectief

E-learning

Speciaal voor (zorg)professionals hebben wij een online academy opgericht

Zorgprofessional

In het medisch of sociaal domein
Jij bent iemand die zich har(t) maakt voor ouders en hun kindje(s) die te maken hebben gehad met een complex geboorteverhaal, zoals een vroeggeboorte. Jij bent zó waardevol voor het hele gezin. Toch weet je niet altijd wat ouders nodig hebben of snap je bepaalde keuzes of gedragingen niet of heb je simpelweg te maken met tijdsdruk Wil je weten wat er echt door ouders heen gaat?

Herken je dit?

Complex geboorteverhaal

Je begeleidt een kindje (of meerdere kinderen) van ouders die te maken hebben gehad met een complex geboorteverhaal

Verschillen

Je ziet dat er veel verschil is in de communicatie naar ouders toe en dat ouders dit lastig vinden?

Gewenste reactie

Je doet je best, maar krijgt niet altijd de gewenste reactie van ouders.

Empoweren

Je wil ouders empoweren, maar weet niet altijd hoe?

Neem actie

Jij hebt zo’n belangrijke en mooie rol als (zorg)professional. Je bent bevoorrecht om in zo’n intiem deel van iemands leven te mogen deelnemen en ouders zijn bevoorrecht dat jij er bent! Ouders hebben jullie nodig, zijn afhankelijk van jullie zorg, jullie expertise. Om goed te kunnen aansluiten, moet je elkaars taal spreken en daar komt jullie taak, want ouders kunnen hier (onbewust) niet altijd in investeren, zij bevinden zich vaak in de meest kwetsbaarste periode van hun leven. Namelijk het (prille) ouderschap. Zij kunnen in bepaalde situaties niet helder nadenken, niet professioneel reageren. Het gaat namelijk over “hun kind(jes)”, “hun ouderschap”

Jij kan ervoor zorgen dat ouders zich echt gezien en gehoord voelen, waardoor zij beter voor hun kindje(s) kunnen zorgen. Daarnaast zorgt het ervoor dat zij, ondanks de pijn van hun complex geboorteverhaal, positief terugkijken op de periode waarin jij ze ondersteund hebt.

De eerste 1000 dagen van een ouder cruciaal zijn voor de ontwikkeling van een kind”. 

Wat wij doen

Maak hieronder een keuze in onze diensten. Klik op de knop en krijg meer informatie te zien.

Kennisdeling
Wij denken en lezen mee met wetenschappelijke artikelen en nieuwe folders en/of website`s die ontwikkeld worden. Ook kun je ons benaderen als gastspreker 'ervaringsdeskundig professional complexe geboortezorg'. Wil jij ook graag gebruik maken van onze expertise?

E-learning

Wij geven (online)trainingen in de vorm van e-learnings, maatwerktrajecten en gastlessen aan zorgprofessionals in de (complexe) geboortezorg vanuit ouderperspectief. We doen dit vanuit de kracht van ervaringsdeskundigheid en maken gebruik van onze professionele achtergrond in het werkveld (Sociaal Pedagogische Hulpverlening, jeugdzorg, coaching, onderwijs, HR).

Wat professionals over ons zeggen:

“ Lindy en Esther hebben voor onze opleiding, waarin we kinderfysiotherapeuten opleiden voor het TOP programma, twee gastlessen verzocht in het afgelopen jaar. In hun lessen gingen ze in op de ervaringen van ouders van vroeggeboren kinderen, aan de hand van hun eigen ervaringen en in gesprek met de cursisten van de opleiding. Welke ervaringen hebben ouders in de ziekenhuisperiode en ook in de periode na thuiskomst met hun vroeggeboren kind(eren)? De cursisten gaven aan dat ze deze lessen als heel waardevol en inspirerend hebben ervaren. Het in gesprek gaan met Esther en Lindy heeft hen nieuwe inzichten gegeven, die zeker zullen helpen bij het uitvoeren van het TOP programma straks. We zijn dan ook blij dat we voor de komende opleiding weer kunnen rekenen op de gastlessen van Veerkrachtige ouders.”

Marjolein van Velsen Kerndocent EOP-nl

Heel belangrijk en waardevol om jullie perspectief (als ervaringsdeskundigen) te horen! Bedankt voor jullie openheid tijdens de gastles. (Erasmus MC Academie)

Lotte Derks Kinderverpleegkundige - Rivas Zorggroep

  Agenda

  November 2021

  7
  Prematuur

  Workshop

  DSC01164-min
  Ouderschap

  Masterclass

  Ook de juiste zorg verlenen aan ouders?

  Meld je dan direct aan voor onze modules

  Bekijk onze video