Samenwerkingen

Samen krachten bundelen en bruggen bouwen!
DSC01246-min

Zorgprofessional vanuit je hart

Onze ervaringsdeskundigheid maakt het verschil maakt. We ervaren het in gesprekken, trainingen en lezingen en horen dit regelmatig terug. Het zorgt voor verbinding.

Nu snappen we dat niet iedereen ervaringsdeskundige zal zijn/ worden, gelukkig maar. Wel kunnen we jullie meenemen in dit proces. Handvatten bieden om aan te sluiten en ingang te vinden bij ouders. Luisteren met je hart. Dit in combinatie met jouw kennis, kwaliteiten en de visie van jouw organisatie, maakt het verschil.

Wij brengen het verschil voor jou en jouw organisatie

Onze ervaringsdeskundigheid maakt het verschil.  “Een eerste drempel is weggenomen”.

Bewustwording

Inzicht in de belevingswereld van ouders en het hele gezin als systeem (bewustwording en begrip).

Handvatten

Concrete handvatten voor in de praktijk.

Samenwerkingen versterken

Versterken van de samenwerking (door o.a. delen van ervaringen/wederzijds begrip).

Partner in zorg

Je hebt te maken met diverse gezinnen, waardoor de definitie “ gezinsgerichte zorg” op ieder gezin aangepast dient te worden. Interactief met elkaar in gesprek en leren van elkaar.

Trainingen

E-learning, gastcolleges, symposia

Samenwerken met (zorg)professionals

We werken samen met onder andere:

HIPPO studie

HIPPO studie In juli 2020 is de HIPPO (Happiness for Improvement of Premature and Parental Outcome) studie gestart, waarbij de mate en impact van stress door prematuriteit bij zowel het kind als ouders in kaart wordt gebracht. Zo verzamelt het HIPPO consortium gegevens omtrent alle stressvolle handelingen in de eerste levensweken, worden er vragenlijsten naar de impact van stress bij ouders afgenomen en verzamelen ze biomateriaal om markers voor stress te bepalen. Inmiddels loopt deze landelijke HIPPO studie in alle Nederlandse NICU’s.
Met de waardevolle gegevens die uit deze HIPPO studie komen, wil het HIPPO consortium de zorg voor prematuur geboren kinderen en hun ouders verbeteren. Hiervoor is follow up van de kinderen en ouders in het HIPPO cohort nodig om de korte- en langetermijneffecten van stress te onderzoeken. Daarnaast willen ze op basis van deze gegevens interventies ontwikkelen om de uitkomsten voor prematuur geboren kinderen en hun ouders te verbeteren. Voor deze vervolgonderzoeken is geld nodig en daarom hebben ze recent een subsidieaanvraag ingediend. In afwachting van de financiering zijn ze de vervolgplannen verder aan het voorbereiden. We zijn als partner betrokken bij de HIPPO studie. Voor vragen over de HIPPO studie mail naar hippo@erasmusmc.nl

Contact in Beeld

Hoe voorkomen we dat pijn door medisch handelen of bijvoorbeeld een gevoel van onveiligheid door scheiding van de ouders overweldigend en mogelijk traumatiserend wordt voor een baby? Het is de vraag die Contact in Beeld centraal stelt in haar online- en incompanytraining ‘Communiceren met een baby in een (para-) medische setting’. Aan de hand van videobeelden en beeldanalyses wordt in beeld gebracht hoe essentieel het is om in contact en verbinding te blijven met een baby en op welke manier je dit vorm kunt geven. Ouderbetrokkenheid is eveneens onmisbaar voor het kind naast deze afgestemde zorg van professionals. Dit is daarom ook een belangrijk thema die in deze training wordt belicht.

ToP programma prematuren

Het ToP programma wordt aangeboden voor baby’s die zijn geboren voor 32 weken zwangerschap of met een geboortegewicht onder de 1500 gram. Veer-Krachtige Ouders verzorgen gastlessen voor ToP-opleiding

TNO Innovation for life

Vanuit Veer-Krachtige Ouders participeren wij mee in de onderzoeksvraag GIZ in de verloskunde. Waar wij de doelgroep vertegenwoordigen die vanuit een medisch complexe zwangerschap/geboorte onder controle staat van 2e lijns zorg.

Care4Neo

Care4Neo behartigt de belangen van ouders waarvan het kind direct na de geboorte wordt opgenomen in een ziekenhuis. Onze samenwerking en verbinding met Care4Neo is dan ook erg waardevol en dragen wij een zeer warm hart toe. https://www.care4neo.nl

Universiteit Utrecht

Hoe leren kinderen de intonatie, het ritme en het accent – oftewel de prosodie – van hun moedertaal? Dit is de centrale vraag in prof. dr. Aoju Chen externe link. Met de Vici-subsidie van NWO kan zij de komende jaren prosodische ontwikkeling onderzoeken. De beurs is een van de hoogste persoonlijke wetenschappelijke beurzen in Nederland. Vanuit Veer-Krachtige Ouders zijn wij betrokken bij het onderzoek en denken en lezen wij mee betreft prematuur geboren kinderen. En hoe we ouders zo vroeg mogelijk kunnen betrekken in de taalontwikkeling van hun kindje.

TAPS Support

Stichting TAPS Support is opgericht om het bewustzijn te vergroten van Twin Anemia Polycythemia Sequence, een zeldzame ziekte die monochorionische tweelingen treft. De stichting ondersteunt onderzoek naar TAPS, evenals andere gerelateerde ziekten, vergroten het bewustzijn van deze zeldzame ziekte en verbinden families met onderzoek en met elkaar.

IMH Nederland

IMH Nederland is een full-service platform die het gedachtegoed Infant Mental Health als uitgangspunt neemt. Dat betekent dat wij een divers aanbod hebben, om te zorgen dat zowel ouders als professionals uit de keten ondersteund & ontlast worden. En daarvoor werken we natuurlijk graag samen, want zo blijft ieders expertise benut. We zijn actief op het gebied van Leren, Verbinden en Matchen.

How about Mom

How About Mom 2 zussen, 1 missie How About Mom is opgericht door Frederieke en Anna Jacobs. Ons bedrijf startte begin 2020 met een heldere missie. Wij willen moeders de beste steun bieden in hun kraamperiode en het eerste jaar als nieuwe moeder.

Is jouw organisatie er ook klaar voor?

Bekijk onze e-learning of neem contact met ons op.